top of page
ממשל ורגולציה

כחלק מהמחויבות לשינויים חיוביים, מקדמת סומך תקשורת תאגידית יוזמות כלכליות ועסקיות בתחומי הטכנולוגיה השונים. אנו מסייעים ללקוחותינו בכל הקשור למענקי מו"פ, הסדרה וקבלת היתרים מול משרדי ממשלה, ועדות הכנסת, רשויות סטטוטוריות, השלטון המקומי ועוד.

 

המטרה שהצבנו לעצמנו היא חיזוק המחקר והתעשייה ויצירת מקומות עבודה חדשים. זאת, לצד פעילות מתמדת למינוף התעשייה עתירת הידע כמנוע צמיחה מרכזי במשק. 

© 2015 כל הזכויות שמורות, סומך תקשורת תאגידית בע"מ. | alex.somech@gmail.com

ivsites - פתרונות אינטרנט

bottom of page