top of page
מדיה

גיבוש מסרים תקשורתיים ברורים לצד היכרות מעמיקה וקשר שוטף עם אמצעי המדיה הרלוונטיים, מסייעים במימוש האסטרטגיה העסקית של תאגידים. החל משיפור הסיכויים לגייס הון מהציבור וממשקיעים מוסדיים, עבור דרך יצירת הזדמנויות עסקיות חדשות והשגת יתרון יחסי על פני מתחרים, ועד לסיוע בגיוס העובדים המוכשרים ביותר.


גישת סומך תקשורת תאגידית היא יוזמת ודינמית. אנו משקיעים מאמצים רבים בתרגום המסרים שגובשו לכלל תוצאות בשטח. עבודתנו מתאפיינת ביצירת הזדמנויות חשיפה מגוונות ולאורך זמן (ולא מתמקדת רק ב"הודעות לעיתונות"), מתן מהיר של תגובות וטיפול בזמן אמת במצבי משבר.

© 2015 כל הזכויות שמורות, סומך תקשורת תאגידית בע"מ. | alex.somech@gmail.com

ivsites - פתרונות אינטרנט

bottom of page