top of page
ניהול משברים

לסומך תקשורת תאגידית ניסיון רב בניהול מצבי משבר ומאבקי שליטה, המהווים רגעי מבחן קריטיים עבור תאגידים וארגונים. טיפול ממוקד ובעיתוי הנכון יכול למנוע פגיעה במוניטין ובאמינות החברה והנהלתה.

ניסיוננו המוכח בניהול מצבי משבר, המשלב כושר תכנון ותגובה בזמן קצר עם היכרות מעמיקה של המדיה הכלכלית, מאפשר לנו לסייע לחברות וארגונים בהתמודדות מול התקשורת, שוק ההון, הלקוחות והעובדים.

© 2015 כל הזכויות שמורות, סומך תקשורת תאגידית בע"מ. | alex.somech@gmail.com

ivsites - פתרונות אינטרנט

bottom of page